O szkole

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 4 im. J. Kukuczki w Kalnej mieści się od 1993r w nowym budynku przy ulicy Widokowej 66. Organem prowadzącym i finansującym szkołę jest Urząd Gminy Buczkowice.. Organem nadzoru jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.

W skład placówki wchodzą: oddział przedszkolny ogólnodostępny, oddział przedszkolny specjalny, zespoły wczesnego wspomagania rozwoju, szkoła podstawowa oraz gimnazjum.

W 10 rocznicę oddania do użytku nowego budynku szkoły Uchwałą Rady Gminy z dniem 1 września 2003 roku powstało w Kalnej Gimnazjum Nr 4 oraz Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 4.

27 września 2003 roku odbyła się uroczystość, w trakcie której nadano szkole imię Jerzego Kukuczki. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz gminnych na czele z wójtem J. Caputa oraz przewodniczącym Rady Sołeckiej J.Więckiem, przedstawiciele Starostwa Powiatowego M. Szemla oraz R. Migdał. Pamiątkową tablicę poświecił ks. K. Hanzlik odsłoniła żona Jerzego Kukuczki Cecylia Kukuczka.

Dziesięć lat później 12 października 2012 roku miała miejsce podwójna uroczystość. Szkole został nadany sztandar oraz został oddany do użytku nowoczesny kompleks boisk sportowych. Na uroczystości obecni byli wójt Gminy Buczkowice Józef Caputa, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach Elżbieta Adamowska, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Migdał, żona patrona szkoły Pani Cecylia Kukuczka, dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Buczkowice, przedstawiciele władz gminnych i sołectw oraz towarzysze wypraw naszego patrona.

Budynek szkoły i teren wokół niego jest systematycznie modernizowany. Dzięki uczestnictwu w programie „ N@uka to jest to! Większe szanse edukacyjne w Gminie Buczkowice oraz Młodzi odkrywcy = Młodzi n@ukowcy – indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice finansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zakupiliśmy nowy sprzęt komputerowy, pracownię językową, tablice interaktywną, projektory multimedialne oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne, wspierające realizację procesu dydaktycznego.

Obecnie w budynku szkoły mieści się 10 sal lekcyjnych, świetlica szkolna wraz ze stołówką, filia Gminnej Biblioteki, gabinet wczesnego wspomagania rozwoju, gabinet psychologa, pedagoga oraz logopedy, zaplecze kuchenne.

Swoim uczniom oferujemy:

 • język angielski już od najmłodszych lat,
 • język niemiecki w gimnazjum,
 • ciekawe zajęcia lekcyjne,
 • aktywizujące metody pracy,
 • rozwijanie kreatywności,
 • indywidualizację nauczania,
 • wykorzystanie techniki komputerowej w nauczaniu różnych przedmiotów,
 • jednozmianowość,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • zajęcia na basenie,
 • wycieczki krajoznawcze,
 • zielone szkoły,
 • obozy pływackie,
 • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
 • pikniki harcerskie
 • zajęcia pozalekcyjne: kółka przedmiotowe, kółko wokalne, kółko teatralne, PTTK,
 • ZHP,
 • opiekę psychologa, pedagoga i logopedy,
 • atrakcyjne zajęcia świetlicowe od poniedziałku do piątku,
 • smaczne i tanie obiady
 • możliwość zdobycia karty rowerowej,
 • półkolonie w okresie ferii zimowych i letnich

Cykliczne imprezy szkolne:

 • Pasowanie na ucznia
 • Dzień Patrona Szkoły
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Papieski
 • 11 Listopada
 • Zabawa andrzejkowa
 • Spotkanie z Mikołajem
 • Wigilie klasowe
 • Opłatek dla osób starszych,
 • Jasełka
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Zabawa karnawałowa
 • Szkolny konkurs recytatorski
 • Wiosna z talentem
 • Wielkanoc
 • 3 Maja
 • Dzień Matki i Ojca
 • Dzień Dziecka
© 2012-2018 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 im. JERZEGO KUKUCZKI W KALNEJ
Dzisiaj jest piątek, 13 grudnia 2019 r. 347 dzień roku Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny

Menu główne

O naszej szkole

Oferta edukacyjna

Dodatkowo polecamy

Valid XHTML | Valid CSS | Designed by Damian Suchonek - interstrony.net